Oto banalnie prosty i całkowicie legalny sposób na to, aby nie płacić zaległego abonamentu RTV

Nie ma nic bardziej denerwującego niż płacenie podatków, ubezpieczeń czy rachunków za abonament RTV. Jak możemy sobie poradzić, gdy Poczta Polska wysyła wezwanie do zapłaty zaległego abonamentu?

Jeśli nie uiścimy opłaty Poczta Polska będzie musiała złożyć wniosek o egzekucję należności do Urzędu Skarbowego. Ale spokojnie. Istnieje pewien sposób na to, aby anulować tę opłatę całkowicie legalnie.

Mecenas Maksymilian Markowski w rozmowie z Magazynem Businessman tłumaczy jak w pełni legalnie anulować wezwanie do zapłaty należy wysłać do Poczty Polskiej pismo i następującej treści:

– „W związku z otrzymanym pismem z UP nr (tu numer pisma) z dnia (data), na podstawie art. 73 KPA wnoszę o wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów dokumentów, na podstawie których wysunięto wobec mojej osoby roszczenia zawarte w w/w piśmie. Uwierzytelnione kopie proszę wysłać na mój adres pocztowy.”

Jak to możliwe?

– „Rozporządzenie ministra transportu z 25 września 2007 roku, stanowi, że wszystkie rejestracje telewizorów straciły ważność w listopadzie 2008 r. Od tego czasu Poczta Polska miała obowiązek w ciągu roku nadać odbiornikom indywidualne numery identyfikacyjne o czym musiała powiadomić ich właścicieli. W przeciwnym razie, nie ma podstaw ściągać opłat.”

Wielu ludzi nie wie, że można uniknąć płacenia i w obawie przed konsekwencjami woli zapłacić. Dzięki wysłaniu pisma o powyższej treści Poczta powinna odpowiedzieć powołując się na artykuł 73 KPA:

– „Na podstawie ponownej analizy sprawy, uznano, że rejestracja odbiornika telewizyjnego nie dotyczy Pani osoby. Wysłane upomnienie o zaległościach w opłatach nie ma uzasadnienia.”

Dzieje się tak przez to, że Poczta Polska kilka lat temu zbagatelizowała rozporządzenie ministra i obecnie nie ma podstaw do ściągania zaległości w abonamencie RTV.

Tekst pochodzi z: polubione.com

Comments

Loading...
error: Treść zabezpieczona !!